Odkvapové systémy – nevyhnutná súčasť každej strechy

Pokiaľ uvažujete nad stavbou rodinného domu, tak vás určite bude zaujímať aj odkvapový systém.

Odkvapové systémy sú kľúčovou súčasťou každej strechy. Ich úlohou je predovšetkým odvádzať dažďovú vodu zo strechy do kanalizačného systému alebo do zbernej nádrže. Pokiaľ by domu chýbal odkvapový systém, stekajúca voda by mohla narušiť základy domu a znehodnotiť tak celú stavbu. Dôležité je, aby bol odkvapový systém nielen správne navrhnutý, ale aj zrealizovaný. Jedine vtedy bude mať stavba dlhú životnosť aj pekný estetický vzhľad.

Odkvapový systém sa skladá zo žľabov, kotlíkov, odpadových rúr a ďalšieho príslušenstva.

Na trhu sú k dispozícii odkvapové systémy od viacerých výrobcov a ich montáž nie je náročná, musí však byť vykonaná správne. Povedzme si teda o jednotlivých častiach odkvapového systému viac.

Žľaby sú časti odkvapového systému umiestnené pod hranou strechy. Voda zo strechy steká priamo do nich a žľaby ju následne odvádzajú do odpadových rúr (zvodov) a potom do kanalizácie, ak je vybudovaná. Vyrábajú sa  v dvoch základných tvaroch – polkruhovom a štvorhrannom. Umiestnené sú buď pod odkvapom alebo sú položené priamo na streche. Môže sa stať, že stavebník má záujem o iný tvar žľabu, v tom prípade si ho bude musieť dať vyrobiť u klampiara na mieru.

Žľaby je potrebné spájať a toto spojenie musí byť pevné a vodotesné. Spájanie sa vykonáva rozličným spôsobom a závisí od materiálu, z akého je žľab vyrobený.  Žľaby z pozinkovaného oceľového a medeného plechu spájame nitovaním a spájkovaním, tie z pozinkovaného oceľového plechu s organickým povlakom spájame nitovaním a tmelením, žľaby z hliníkového plechu spájame nitovaním a žľaby zo zinkovaného plechu spájame len spájkovaním.

Žľaby sa pripevňujú k nosnej časti strechy – ku krokvám, pomocou hákov, pričom tieto háky sú tvarovo prispôsobené žľabu. Vyrábajú sa z pásovej ocele, pozinkovanej ocele, medi, prípadne z pozinkovanej ocele obalenej medeným plechom. Háky majú dve plechové  príponky, ktoré  slúžia na pripevnenie žľabu. Spomenieme ešte žľabové rohy. Tie slúžia na napojenie žľabov do pravého uhla na rohoch strechy. Vyrábajú sa ako vonkajšie, ale aj vnútorné. Klasické rohy boli vyrábané z dvoch kusov a navzájom spojené nitovaním a spájkovaním. S pokročilými technológiami prišli na trh aj lisované rohy vyrobené z jedného kusa, u ktorých nehrozí ich prasknutie a ich cena je nižšia.

Ďalšou časťou odkvapového systému sú kotlíky. Sú to zberné nádoby, ktoré slúžia na prepojenie žľabov a odpadových rúr. Zachytávajú  nadmerné množstva zrážkovej vody stekajúcej zo strechy a usmerňujú a urýchľujú odtok vody zo žľabov do odpadových rúr. V súčasnosti sa na rodinných domoch najviac používa kužeľový žľabový kotlík alebo štvorhranný kotlík.

Odpadové rúry, podobne ako žľaby, sú na trhu k dispozícii s kruhovým a štvorhranným prierezom. Z konštrukčného hľadiska sú vhodnejšie odpadové rúry kruhového prierezu, ktoré sa zrážkovou vodou lepšie preplachujú a  neusádzajú sa v nich nečistoty. Najčastejšie sa používajú odpadové rúry s priemerom 80, 100 a 120 mm, alebo s rovnakou dĺžkou hrany pri štvorhranných zvodoch. Vo všeobecnosti platí, podobne ako pri žľaboch, že na 1 m² pôdorysu strechy počítame s 1 cm² prierezovej plochy odpadovej rúry. K dispozícii bývajú rúry v dĺžkach 1, 2, 3, 4 a 6 m.

Jednotlivé časti odpadového systému sa spájajú zasunutím do seba na dĺžku 60 mm v smere toku vody. Montáž prebieha zhora nadol, pričom v prípade zaústenia odpadového systému do kanalizačnej vpuste sa kotlík montuje presne nad túto vpusť. Medzi odpadovou rúrou a povrchom stavebnej konštrukcie musí byť vzdialenosť minimálne 20 mm. Voda musí byť zvádzaná čo najkratšou cestou, teda priamo dole, preto je potrebné vykonať opatrenia, aby sa obmedzil počet rôznych ohybov a kolien, kde môže dochádzať  k upchávaniu rúr a v zimnom období aj k ich premŕzaniu.

Možno sa pýtate, ako napojiť odpadovú rúru s menším prierezom na odpadovú rúru s väčším prierezom.  Presne na to slúžia odpadové odbočky. V odpadovej rúre sa vystrihne otvor zodpovedajúci napojovanej rúre a okraje otvoru sa vyhnú von. Do vzniknutého otvoru sa zasunie napojovaná rúra a spojí sa spájkovaním alebo sa spoj zatmelí vhodným tmelom, najlepšie z vnútornej strany rúry.

Ako postupovať v prípade, že chcete zrážkovú vodu zachytávať do zberných nádob?

Zaobstarajte si odpadový výpust vody, ktorý sa namontuje do potrebnej výšky a s odpadovou rúrou sa spojí napevno zasunutím. Jeho vyústenie sa následne nasmeruje nad vhodnú zbernú nádobu, napríklad sud alebo čoraz populárnejší IBC kontajner s objemom 1000 litrov.

Všetky časti odkvapového systému si môžete kúpiť v rôznych materiálových vyhotoveniach. Dnes najpoužívanejším materiálom je pozinkovaný oceľový plech s organickým povlakom, tzv. lakoplastový alebo poplastovaný plech, ktorý vytláča do úzadia klasický pozinkovaný oceľový plech. Pre náročnejších klientov sú určené odkvapové systémy z medi, titánzinku, nerezovej ocele alebo z hliníka.

Pozinkované odkvapové systémy sa vyrábajú z ocele, ktorá je pokrytá vrstvou zinku. Táto vrstva poskytuje ochranu pred koróziou a zvyšuje odolnosť systému voči poveternostným vplyvom.
Medené odkvapové systémy sa vyznačujú výnimočnou odolnosťou a dlhou životnosťou, vďaka čomu sú často voľbou pre historické budovy. Meď vytvára časom na svojom povrchu ochrannú patinu, ktorá je nielen esteticky príťažlivá, ale tiež zvyšuje odolnosť materiálu proti korózii.
Lakoplastované odkvapy predstavujú reprezentatívnu a esteticky príťažlivú možnosť, ktorá spája tradičné funkčné prvky s modernými ochrannými povlakmi. Vďaka odolnej polyuretánovej povrchovej úprave tieto odkvapové systémy dosahujú dlhú životnosť, ktorá sa môže porovnávať s ostatnými súčasnými materiálmi.