Čím zatepliť fasádu domu

O zatepľovaní sa toho každoročne popíše až až. Ako všetko, tak aj zatepľovanie má svojich zástancov aj odporcov. Odborníci, najmä projektanti či architekti však zatepľovanie odporúčajú. Prečo? Najmä kvôli tepelným stratám, ktoré na nezateplených fasádach vznikajú. Fasáda rodinného domu má podľa odborníkov približne 30 percentný podiel na celkovom úniku tepla. Nezateplenou alebo nesprávne zateplenou strechou môže zase unikať ďalších 25 % energie na vykurovanie. Naopak, správnym a odborným zateplením možno ušetriť viac ako polovicu nákladov na energie.  Aby bol dom zateplený správne, projektanti robia odborný výpočet podľa platných technických noriem. Zohľadňujú sa použité materiály, ich vlastnosti, ale i lokalita, kde sa stavba nachádzanie.

Každá stavba si vyžaduje osobitý prístup a je na majiteľovi nehnuteľnosti, čo si vyberie.  Existuje viacero možností, ktoré sa odlišujú nielen po finančnej stránke, ale aj v spôsobe zhotovenia. Pred samotným výberom izolácie by ste mali poznať tepelnoizolačné vlastnosti materiálov a posvietiť si aj na parametre, ako paropriepustnosť, objemová hmotnosť, merná tepelná kapacita a tepelná vodivosť.

Pozrime sa na najčastejšie materiály, ktoré sa pri zatepľovaní používajú.

 Fasádny polystyrén

Predstavuje najekonomickejšie zateplenie domu a najvyššiu návratnosť finančných prostriedkov,  preto je aj najčastejšie využívaný. Ďalšou obrovskou výhodou je,  že sa dá polystyrén na nové murivo lepiť bez kotvenia, čo znamená ďalšiu finančnú úspora. Nevýhodou sú jeho slabé akustické parametre, preto je dôležité vedieť, v akom rušnom prostredí bude dom stáť, a z čoho je samotná stena postavená.  Vylepšenou verziou klasického bieleho polystyrénu je sivý polystyrén. Obsahuje grafit, ktorý zlepšuje izolačné vlastnosti odrážaním sálavých tepelných vĺn. Zjednodušene platí, že tento polystyrén izoluje oproti bielemu cca 1,25x lepšie,  ale aj jeho cena je vyššia. Spomenúť však treba jeho veľkú nevýhodu, a to, že na priamom slnku veľmi rýchlo degraduje, takže fasádu treba v rýchlom čase dokončiť. Tým, že je tmavý, hrozí riziko pokrútenia od tepla. Odborníci odporúčajú túto verziu polystyrénu  iba vtedy, ak viete, že bude fasáda kompletne ukončená v krátkom čase.

 

 

Minerálna vlna

Ďalším často používaným zatepľovacím materiálom je minerálna vlna. Je to izolačný materiál, ktorý sa vyrába z prírodných alebo syntetických materiálov. Predovšetkým ide o vlákna z dolomitu alebo čadiču, získané tavením a vláknením. Nesmie prísť do kontaktu s vodou, nakoľko sa zhoršujú jej tepelnoizolačné vlastnosti. Delíme ju na kamennú a sklenú vlnu.

Sklená vlna , alebo sklená vata sa používa najmä na izolácii striech. Vyrába sa z kremíka a zložiek drveného recyklovaného skla Na zateplenie stien je nevhodná.

Kamenná vlna  má oveľa vyššiu hustotu  ako sklená vata. Hlavnou zložkou nie je kremík, ale čadič. Je tvrdšia, pevnejšia, výborne prepúšťa vodnú paru a je odolná voči ohňu. Dobre sa s ňou pracuje, odoláva hlodavcom, avšak je podstatne ťažia ako polystyrén. To sa odráža najmä na vyššej spotrebe lepiacej malty a kotiev potrebných na upevnenie. Používame ju pri oboch systémoch na zateplenie rodinného domu. Využíva sa čoraz častejšie aj napriek vyššej cene oproti polystyrénu.. Táto forma zateplenia je vhodná  ak potrebujete vyriešiť požiarne odstupy voči okolitej zástavbe a chcete mať dobrú zvukovú izoláciu obvodových stien.

Multipor

Multipor sú ľahčené pórobetónové izolačné platne, právom považované za ekologický materiál, preto si aj túto formu zateplenia vyberú tí, ktorí chcú zatepľovať v súlade s prírodou a s ohľadom na životné prostredie.  Multipor je tak, ako aj minerálna vlna nehorľavý. Jeho objemová hmotnosť je vyššia ako pri minerálnej vlne, čo môže  pomôcť pri letnom prehrievaní. Vhodný je teda do oblastí, kde sú najmä počas leta vyššie teploty vzduchu. V neposlednom rade je jeho veľkou výhodou možnosť lepiť ho na fasádu aj bez kotvenia. Má však horšiu akustiku a pri rovnakej hrúbke izoluje menej, navyše, pri práci s ním treba pracovať opatrnejšie, lebo sa drobí.

Drevoláknité dosky

Tieto dosky používame najmä  pri drevostavbách, kde doslova pomáhajú  aj proti prehrievaniu domu v lete a rovnako vylepšujú  akustiku celej stavby. Z požiarneho hľadiska vychádza minerálna vlna lepšie, keďže je úplne nehorľavá. Drevovláknité dosky podľa legislatívy nespĺňajú rovnaké kritériá, hoci v praxi stavby dosahujú porovnateľné požiarne odolnosti. Objemová hmotnosť drevovláknitých dosiek je vyššia ako pri minerálnej vlne, čo môže teoreticky pomôcť pri letnom prehrievaní.

 

Fúkané izolácie

Zahŕňafúkané drevovláknofúkanú celulózu a  fúkanú minerálnu vlnu. Využívajú sa najmä pri rekonštrukciách  starších rodinných domov, u novostavieb sa využívajú len veľmi málo. Spočíva v nanesení tenkej vrstvy peny, ktorej objem sa behom krátkeho času niekoľkonásobne zväčší a po zatvrdnutí sa zrezáva do potrebných tvarov.

Nech sa už rozhodnete pre ktorýkoľvek spôsob zateplenia, vždy si nechajte poradiť od odborníkov, čo je pre vašu nehnuteľnosť najlepšie. Nenakupujte najlacnejšie materiály, ale stavte na kvalitu, v opačnom prípade si spôsobíte komplikácie, ktoré vás budú stáť ďalšie peniaze, ale aj čas a nervy.