Strecha a krov

Strecha je najdôležitejšou konštrukčnou časťou stavby, závisí od nej aj celková životnosť stavby. Úlohou strechy je v prvom rade ochrana pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom a vetrom, ale prispieva tiež k udržiavaniu tepla v interiéri a v súčasnosti už plní aj estetickú funkciu. Výber strechy závisí najmä od našich finančných možností ale tiež od nášho vkusu. Už pred samotnou realizáciou strechy treba myslieť na budúcnosť, napríklad aj na to, či budeme chcieť priestor pod strechou obývať. Sklon strechy ovplyvňuje aj nadmorská výška miesta, kde bude stavba stáť, klimatické podmienky aj celkový ráz lokality, kde ideme stavať. V neposlednom rade, pri výbere strechy by sme mali myslieť aj na energetickú náročnosť domu. V dnešnej dobe je komplikované už len získať stavebné povolenie. Náročná časovo aj finančne je samotná stavba domu, ale neskôr aj starostlivosť o dom, napríklad vykurovanie, klimatizácia...

 

Keď hovoríme o streche, musíme spomenúť aj krov strechy.

Práve krov je hlavnou nosnou konštrukciou strechy. Projektuje ho len odborne spôsobilá osoba a akékoľvek odchýlky vyhotovenia od projektu musí projektant schváliť. Krov nesie celé zaťaženie vlastnej hmotnosti, ale aj hmotnosti krytiny a tiež zaťaženie snehom a vetrom.

 

Aký krov by sme mali zvoliť na náš dom?

 

KLASICKÝ KROV

Klasické krovy sú osvedčenými typmi strešných konštrukcií a využívajú sa pri najzložitejších tvaroch strechy, hoci sú finančne náročnejšie. V dnešnej dobe sa azda najviac využíva hambálkový krov, ktorý je aj najekonomickejší. Klasický krov sa odporúča pri prízemných stavbách so sklonom strechy viac ako 30 stupňov. Prekleňuje menšie rozpätia, približne do 8-10 metrov. Tradičnému krovu najviac sedí sedlová strecha- v tvare písmena A na jednoduchých domoch s obdĺžnikovým pôdorysom. V takom prípade je možné využívať priestor krovu aj na bývanie. Pri príliš členitom pôdoryse sa klasický krov kvôli finančnej náročnosti neodporúča.

 

VÄZNÍKOVÝ KROV

Okrem klasického krovu si môžete vybrať aj väzníkový krov, a to v tom prípade, že neplánujete podkrovie obývať, ale bude vám postačovať ako odkladací priestor. Vtedy bude mať vaša strecha zložitejší tvar,  sklon pod 25 stupňov a väčšie rozpätie. Môže ísť napríklad o dom v tvare štvorca s rozmermi 12x12m, bez vnútorných nosných stien. Väzníkový krov predstavuje typ ľahkej nosnej konštrukcie vyrobenej z väzníkov. Keďže má menšiu hmotnosť, je tým pádom aj menšie zaťaženie na nosné steny a základy stavby. Okrem rodinných domoch sa tento typ krovu využíva aj pri bytových domoch či skladových a poľnohospodárskych budovách. Veľkou výhodou je rýchla montáž- spravidla postačí jeden deň -  a menšia finančná náročnosť. Dobrou správou je aj to, že tento typ krovu umožňuje vytvoriť strechy rôznych tvarov a využiť tak aj veľmi členitý pôdorys.

Či už sa rozhodnete pre klasický alebo väzníkový krov, majte na pamäti, že čím väčšie bude zaťaženie strechy, tým viac materiálu budete na stavbu krovu potrebovať. Pod zaťažením strechy sa myslí zaťaženie od snehu, vetra, ale aj úžitkové zaťaženie, čiže váha predmetov, ktoré sa v priestore krovu budú nachádzať.  V nemalej miere na zaťaženie strechy vplýva aj typ krytiny. Tu platí, že čím ťažšia krytina, tým ťažšie zaťaženie strechy. Ľahšie sú plechové strechy, ťažšie betónové krytiny.

 

Z akého dreva sa krov vyrába?

Kvôli funkčnosti a spoľahlivosti drevenej konštrukcie strechy sa musí používať drevo s vhodnými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami a s vysokým stupňom prirodzenej trvanlivosti. Najpoužívanejšími drevinami sú smrek, jedľa, borovica, dub a agát. Pri výbere dreva na strechu je potrebné dbať na to, aby  neobsahovalo veľký počet hŕč a kazových miest, miest napadnutých škodcami či hnilobou, ale aj čo najmenej otvorov a zárezov. Len tak bude vaša strecha nielen pekná, ale aj stabilná a spoľahlivá v každom ročnom období a za každého počasia.