Strešné fólie

Strechy si za posledné desaťročia prešli mnohými zmenami. Dnes už výstavba či rekonštrukcia strechy prebieha úplne inak ako to bolo kedysi. Najmä v posledných rokoch sa veľa hovorí o zateplení či izolácii strechy.  Najviac tepelných strát na domoch je práve v oblasti okien a strechy, a to vtedy, ak sú nekvalitné. Použitím vhodnej a účinnej tepelnej izolácie môžeme zabezpečiť výraznú úsporu energie a zlepšiť tak kvalitu nášho bývania.  Ak má tepelná izolácia plniť svoju funkciu, musí byť dostatočne chránená, a práve to je úloha strešných fólií.

Strešná fólia je teda jednou z izolačných zložiek strešnej krytiny. Umiestňuje sa pod strešnú krytinu a jej účelom je chrániť strešnú konštrukciu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a vlhkosťou. Strešná fólia tiež prispieva k správnemu vetraniu a udržiavaniu správnej klímy v interiéri. Ak plánujete stavať či rekonštruovať strechu, poobzerajte sa v dostatočnom predstihu po kvalitnej strešnej izolácii vhodnej na vašu strechu. Jej inštalácia bude potrebná ešte pred samotnou realizáciou strechy.

Keďže strešné fólie sú výrobky z plastu, pôsobením škodlivých vonkajších vplyvov starnú a strácajú svoju funkčnosť. Ktoré vlastnosti si pri strešnej fólii všímať?

V prvom rade vodotesnosť, paropriepustnosť a odolnosť voči UV žiareniu.

Vodotesnosť – najmä  pri plochých strechách sa vyžaduje vyššia úroveň vodotesnosti. Veľký pozor na túto vlastnosť treba dať aj v prípade, že sa váš pozemok nachádza v oblasti so zvýšeným výskytom zrážok, a to aj snehových.

Paropriepustnosť strešných fólií - určuje, koľko vodnej pary môže strešná fólia v danom čase a za daných podmienok prepúšťať. Priepustnosť sa určuje pomocou koeficientu Sd. Ak je menší ako 0,2, potom možno strešnú fóliu položiť bez vetracej medzery.

Odolnosť proti UV žiareniu -  určuje, ako dlho bude fólia odolná voči slnečnému žiareniu. Pri výstavbe strechy treba myslieť aj na tú fázu, kedy ešte strešná fólia nebude zakrytá strešnou krytinou a bude na ňu pôsobiť priame svetlo a teplo.

Rozdiel je aj v tom, akú strešnú krytinu budeme na streche mať, či to bude krytina zo škridle alebo plechu. Teplotný rozdiel, ktorý musí strešná fólia znášať je dosť značný. Keďže škridla je masívnejší materiál a vetranie tu prebieha cez hrebeň, vetracie škridle aj špáry medzi škridlami, teplota pod strešnou krytinou dosahuje okolo 50-60 stupňov. Naproti tomu, pod plechovou strešnou krytinou môže teplota narásť aj na 100 stupňov, pretože k vetraniu dochádza len cez hrebeň strechy. Strešná fólia je tu vystavená vysokej teplote, a nie každá to musí vydržať. Správnym výberom strešnej fólie sa vyhnete nemalým problémom v budúcnosti, kedy môžete zistiť, že strešná fólia nevydržala vysoké teploty či mechanickú záťaž.

Strešné fólie delíme do dvoch základných skupín, a to paropriepustné a parozábrany.

Paropriepustné, alebo difúzne fólie zabraňujú hromadeniu vodných pár v podstrešnom priestore. Parozábrany zasa bránia prenikaniu vlhkosti z interiéru do izolácie strechy.

A ako prebieha samotná izolácia strešného plášťa?

Ide o tzv. sendvičový spôsob, čiže vrstvenie jednotlivých prvkov: parozábrana pod tepelnú izoláciu a paropriepustná fólia nad tepelnú izoláciu.

Stretnúť sa môžete aj s pojmom antikondenzačná fólia. Tá je ideálna pod trapézové plechy, ktoré sa používajú prevažne na hospodárskych, priemyselných či skladových budovách. Táto fólia bráni hromadeniu kondenzátu, čiže vodných pár a ci následnému zatekaniu priamo dovnútra objektu.

Aj keď sa to môže zdať veľmi jednoduché, inštaláciu strešných fólií treba nechať na odborníkov. Môžete kúpiť kvalitné a drahé fólie, ak však nebudú položené správne, vaša strecha nebude dostatočne chránená a tepelné straty budú vyššie, ako by mohli byť. Kvalitná fólia, ale aj  jej správna inštalácia znamená aj lepšie tlmenie hluku a dlhšiu životnosť celej strešnej konštrukcie.